Omega Pharman pakkaukset

Myös pakkauksella on tärkeä tehtävä, vaikka oletkin etupäässä kiinnostunut sisällöstä. Sen tulee muun muassa ilmoittaa tuotteen sisältö ja käyttötarkoitus, suojata sisältöä kuljetuksen ja varastoinnin aikana ja helpottaa tuotteen käyttöä.

Kun olet käyttänyt Omega Pharma-tuotteesi, tyhjä pakkaus voidaan useimmiten kierrättää. Monissa suomalaisissa kunnissa on kierrätyskeskuksia, joissa pakkaukset voidaan jättää hyödynnettäviksi. Näistä keskuksista materiaalit lähetetään eteenpäin hyödynnettäviksi. Näin niitä voidaan hyödyntää esim. energiana tai uutena raaka-aineena . Omega Pharma pitää itsestään selvyytenä, että tuotteemme voidaan hyödyntää yksinkertaisesti ja asianmukaisesti. Haluamme tukea pakkausmateriaalin kierrätystä ja hyödyntämistä tiedottamalla pakkausten hyötykäytöstä.
 

Omega Pharman pakkaukset

Klikkaa pakkaustyyppiä, jotta saat selville, miten se tulisi lajitella:

ACOn pakkaukset - Klikkaa pakkaustyyppiä, jotta saat selville, miten se tulisi lajitella

Tiesitkö, että:

Suomalaisille markkinoille lisätään vuosittain 690 000 tonnia uutta pakkausmateriaalia ja näistä 582 000 tonnia kerätään kierrätykseen Lähde:
 www.pyr.fi