Lisätietoa pakkausten kierrätyksestä

Mitä Perrigo tekee

Suomen jätelaki vaatii, että yritykset lajittelevat suomalaisille markkinoille saattamansa pakkaukset. Nämä säännöt pätevät kaikkiin yrityksiin, joiden liikevaihto on vähintään 1 miljoonaa euroa ja jotka valmistavat tai maahantuovat pakattuja tuotteita myyntiin Suomessa.

Tätä kutsutaan "pakkausten tuottajan vastuuksi" ja sen tarkoituksena on täyttää EU:n pakkausten ympäristövaikutuksiin liittyvät vaatimukset ja tarkastukset. Kun yritys tekee sopimuksen Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy:n kanssa, se siirtää edellä mainitun vastuun pakkausalan tuottajaryhmittymille. Tuottajaryhmittymät järjestävät eri materiaalien kierrätyksen ja vastaavat siitä, että pakkausten kierrätystavoitteet saavutetaan. 

PYR Oy rahoittaa tuottajaryhmittymien toiminnan niillä liittymis- ja vuosimaksuilla, joita yritykset heille maksavat.
Myös Perrigo suorittaa vuosittaisen maksun suomalaisten pakkausten kierrätystä ja hyödyntämistä varten. Kun ostat Perrigo-tuotteen, voit kierrättää pakkauksen oman kuntasi kierrätyskeskuksissa.

Mitä voit tehdä?

Mitä paremmin tunnet kuntasi jätteiden lajitteluohjeet ja seuraat niitä, sitä enemmän pakkausmateriaalia voidaan käyttää asianmukaisesti ja kierrättää eri tuotekierroissa.
Jätteiden käsittely saattaa vaihdella runsaasti Suomen kunnissa, joten käänny oman kuntasi puoleen saadaksesi tarkempaa ja ajankohtaisempaa tietoa. 

 

Merkinnät

Seuraavassa joitakin tunnettuja suomalaisissa tuotteissa olevia kierrätysmerkintöjä:

PYR-merkintäPYR-merkintä ilmaisee, että tuotetta Suomessa markkinoiva yritys ottaa tuotteen pakkauksen kierrätysvastuun maksamalla maksun PYR Oy:lle. PYR Oy tekee yhteistyötä eri yritysten kanssa, jotka järjestävät pakkausten kierrätystä. Maksu, jonka yritykset maksavat PYR Oy:lle, rahoittaa pakkausten keräyksen, hyötykäytön ja kierrätyksen. 

Yritykset, jotka ovat tehneet sopimuksen PYR Oy:n kanssa, ovat oikeutettuja, mutta eivät velvoitettuja, käyttämään PYR-merkintää pakkauksissaan, kotisivuillaan, markkinoinnissaan ja painotuotteissaan.

Vihreä Der Grüne Punkt

Vihreä Der Grüne Punkt on Saksassa 1990-luvulla lanseerattu tuotemerkki, mutta se alkaa yleistyä pakkauksissa myös Suomessa ja muualla Euroopassa. Merkintä osoittaa, että kierrätysmaksu on maksettu maassa, jossa tuotetta myydään. Suomessa merkinnällä ei kuitenkaan ole tätä merkitystä, vaan se vastaa PYR-merkintää. Vaikka Suomessa pakkauksessa ei olisi tätä merkintää, se ei siis merkitse sitä, ettei pakkausta voisi kierrättää.

 

 

Nuolten muodostama ja numeroita sisältävä kolmio

Nuolten muodostama ja numeroita sisältävä kolmio on DIN 6120- tai American SPI -standardien merkintäjärjestelmä, jota käytetään materiaalin merkinnässä. Merkinnät ovat yleisimpiä muovipakkauksissa ja niistä on myös eniten hyötyä eri muovilajien erottelussa kierrätyksessä. Kolmion ensimmäinen numero ilmaisee materiaalityyppiä ja 0 merkitsee muovia. Toinen numero ilmaisee esim. muovityypin. Yllä on esitetty muovimateriaalin merkintä saksalaisen DIN 6120 -standardin mukaan. Valtaosa Perrigon pakkauksista koostuu PE-HD:sta ja PET:sta. Miltei kaikki korkit on valmistettu kokonaan tai osittain PP:sta. Parhaillaan suunnitellaan myös tunnuksia uusille biomuovimateriaaleille, jotka ovat yleistymässä.

 

Linkit

www.pyr.fi
Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy on voittoa tavoittelematon yritys, joka tekee yhteistyötä pakkausalan tuottajaryhmittymien kanssa.


www.kunnat.net
Kuntaliiton jätehuoltoa koskevat säännöt.